Publications 1990-1997 on or related to the LEDA-project

 

·         Computer-aided Legislative Design: Worth while the Effort?, in: C. van Noortwijk, A.H.J. Schmidt, R.G.F. Winkels (eds.), Legal knowledge based systems; Aims for research and development, Koninklijke Vermande b.v., ISBN 90 6040 948 5, Lelystad 1991, p. 87-97

·         (In Dutch) Het teken, dat u bewaart en duidt tot in verste verandering, in: H.A.M. Backx e.a., Recht doen door wetgeving, Opstellen over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin, W.E.J. Tjeenk Willink, ISBN 90 271 3173 2, Zwolle 1990, p. 323-336

·         (In Dutch) Ontwerpen van wetgeving met behulp van de computer, in: RegelMaat, kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, jg. 1990, afl. 1, Koninklijke Vermande b.v., ISSN 0920 055X, Lelystad 1990, p. 17-22

·         (Report in Dutch) Computerhulp bij wetgeving, rapport van een verkennende studie inzake de mogelijkheden van vormen van computerondersteuning bij de uitvoering van wetgevingstaken en -activiteiten, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Justitie, Tilburg januari 1992, X + 240 pp.

·         Are Legislators beyond Help from Legal Computer-Science?, in: AIgg Kennisgeving, jg. 5, nr. 3, september 1992, p. 2-11 (samen met A.H. de Wild, F.H.D.M. Maas en J. Nouwt)

·         (In Dutch) Ontwikkeling van en hypertexttoepassingen binnen LEDA, in: H. Weigand, H. Paaijmans (red.), Workshop Artificial Intelligence en Information Retrieval, ITK, ISBN 90 74029 04 3, Tilburg 1992, p. 44-54 (samen met E. Verharen en M. Fridael)

·         (In Dutch) Experimenteel model LEDA: kennisgebaseerd gebruik van hypertexttechniek in een wetgevingsontwerp- en adviessysteem, in: B.R. van der Spek, R. de Hoog (samenstelling), Proceedings Kennistechnologie \'92; methoden, technieken en gereedschappen, ISBN 90 71694 17 8, Rijswijk 1992, p. 329-340 (samen met E. Verharen en M. Fridael)

·         (In Dutch) Hypertext-toepassingen binnen een wetgevingsontwerp- en -adviessysteem, in: N.J.I. Mars (red.), Informatiewetenschap 1992(wetenschappelijke bijdragen aan de tweede Stinfonconferentie d.d. 18 december 1992), pp. 89-109 (samen met E. Verharen en M. Fridael)

·         (In Dutch) Rechtspraak in de toekomst via computer?, in: Kubus (Magazine van de Katholieke Universiteit Brabant), afl. 3, 1992, KUB ISSN 0924-1159, Tilburg 1992, pp. 22-23

·         Leda: a semi-intelligent legislative drafting support system, in: J.G.J. Wassink, J. Svensson, B. van Buggenhout (eds.), Legal knowledge based systems; intelligent tools for designing legislation and computer-supported comparison of law, Lelystad 1993, ISBN 90-5458-089-5, p. 81-95 (samen met E. Verharen)

·         (Report in Dutch) Computerhulp bij wetgeving II, rapport in opdracht van het Ministerie van Justitie, Tilburg 1993, (samen met L. Matthijssen), 337 p.

·         Leda and OBW: Two Dutch Knowledge-based Hypertext Systems for Intelligent Legislative Design Support, in: G. Bargellini, S. Binazzi (eds.), Towards a Global Expert System in Law; a Glance at the Conference, Florence 1-3 december 1993, p. 50-53

·         The Hypertext-Based Legislative Drafting Support System LEDA, in: Think, Vol. 2, june 1994, ISSN 0927-3956, Institute for Language Technology and Artificial Intelligence (ITK), Tilburg 1994, p. 41-53 (samen met E. Verharen, L. Matthijssen en M. Schellekens)

·         (In Dutch) Micro-processoren in het wetgevingsproces, in: Ph. Eijlander, P.C. Gilhuis, P.H. Frissen, J.H. van Kreveld, B.W.N. de Waard (red.), Wetgeven en de maat van de tijd, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994,ISBN 90 271 4086 3, p. 65-89

·         (In Dutch) Electronische hulp voor de wetgever (redactioneel), in: RegelMaat, tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken, afl. 4, ISSN 0920-055X, Zwolle 1995, p. 133-135

·         (In Dutch) Regelgeven in bits en bytes, in: Regelmaat, tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken, afl. 4, ISSN 0920-055X, Zwolle 1995, p. 135-148

·         (Doctorate thesis in Dutch with English Summary) Sturen in de mist..., maar dan met radar; een onderzoek naar praktisch haalbare vormen van computerondersteuning bij het ontwerpen van regelingen, diss. KUB, W.E.J. Tjeenk Willink, ISBN 90 271 4269 6, Zwolle 1995, XXIV + 390 p.

·         Modelling the draftman\'s craft: the LEDA-project Legimatics and legimatica-projects in the Netherlands, in: C. Biagoli, P. Mercatali, G. Sartor (eds.), Legimatica: informatica per legiferare, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN 88 8114 111 6, Napoli 1995, p. 109-133.

·         LEDA geëvalueerd op het Ministerie van Justitie en VROM, Centrum voor wetgevingsvraagstukken, Tilburg 1996, 15 pp. (In opdracht van: Ministerie van Justitie)

·         Lex ex machina: using Computertechnology for Legislative Drafting, in: Tilburg Foreign Law Review (Journal of Foreign Law and Comparative Law), Tilburg, 1996, vol. 5, no. 1, 69-86 pp.

·         LEDA: a Knowledge Based System for Legislative Design, C. Ciampi et al. (red.), Verso un Sistema Esperto Giuridico Integrale, CEDAM, Padova, 1995, ISBN 88 13 19244 4, 341-358 pp., samen met E. Verharen, L. Matthijssen, M. Fridael

·         Centrum voor Recht en Informatisering, in: Informatie, Utrecht, maart 1996, 37-38 pp. samen met R.W. van Kralingen

·         (recensie) Het interactieprobleem bij het ontwikkelen van juridische kennissystemen, in: NVKI-nieuwsbrief, Nederlandse Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie, 1996, jg. 13, nr. 2, 40-41 pp. samen met L.J. Matthijssen

·         (recensie) Frame Based Conceptual Models of Statute Law (bespreking van het gelijknamige proefschrift van R.W. van Kralingen), NVKI-Nieuwsbrief, Nederlandse Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie, 1996, jg. 13, nr. 2, 41-44 pp.

·         Het belang van Internet voor juristen, in: R&EM; het computertijdschrift voor de jurist, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, jg. 1, 1996, 2, ISSN 1385-2736, 1 p. samen met L.J. Matthijssen

·         (voordracht) Législation assistée par ordinateur. Un système de rédaction assistée de textes législatifs et réglementaires, Decision et législation assistée par ordinateur, Montreux, 1-3 mei 1996 (6 pp.)

·         (voordracht) Het LEDA-systeem in MS-Word, De digitale wetgever, Den Haag (Raad van State), 12 december 1996, Voordracht en verdediging van stellingen voor een studieochtend van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid

·         (recensie) Robert W. van Kralingen, Frame-based conceptual models of statute law/Peppijn R. Visser, Knowledge specification for multiple legal tasks (boekbeschouwing), in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, jg. 158, nr. 1, 1997, ISSN 0165-0882, p. 28-34

·         Legimatica; informatica en communicatietechnologie in dienst van wetgeving, preadvies voor de landelijke toogdag van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht, in: Aernout Schmidt (red.), Recht via de elektonische snelweg, NvvIR, Leiden 1997, p. 89-108

·         The LEDA-system, in: The New Review of Applied Expert Systems (NRAES), ISSN 1363-0244, 1997, vol. 3, p. 155-168 (samen met Luuk Matthijssen en Egon Verharen)

·         Bringing IT-support for legislative drafting one step further: from drafting support to design assistance, (summary) in: Proceedings of the Sixth International Conference on Artificial Intelligence and the Law, June 30-July 3 1997, Melbourne 1997, p. 259 (samen met Robert van Kralingen)

·         Bringing IT-support for legislative drafting one step further: from drafting support to design assistance, in: M. Gawler (ed.), Artificial Intelligence & the Law ICAIL-97, June 30 -July 3, p. 49-53 (samen met Robert van Kralingen)

·         Bringing IT-support for legislative drafting one step further: from drafting support to design assistance, in: M. Bar, C.A. Morand, La Méthode Législative, Vème Congrès de l'Association Internationale de Méthodologie Juridique (AIMJ)/Xème Séminaire en Valais (Proceedings), Montreux/Sion 24-27 septembre 1997, p. 141-145

·         (voordracht) Bringing IT-support for legislative drafting one step further: from drafting support to design assistance (congres 25-28 september van de Association Internationale de Méthodologie Juridique, Montreux/Sion, Zwitserland)

·         Juridische aspecten van elektronisch documentenverkeer bij het Ministerie van OCenW, rapport in opdracht van het Ministerie van OCenW, Centrum voor wetgevingsvraagstukken/Centrum voor recht, bestuur en informatisering, Tilburg 1998, 70 p. (samen met P.J.M. Kolkman, R.W. van Kralingen en L.J. Matthijssen)

Wim Voermans, a l' époque

http://132.229.7.185/rechten/publiekrecht/content_images/Leda/wim1.gif